มูลนิธิ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ บพข. ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม onsite (TK palace and convention แจ้งวัฒนะ) หรือ online ฟรี!!!!

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “คณะอุตสาหกรรมเกษตร” ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติในนิทรรศการ “โหราอาหาร” สำรับเสริมร่าง สร้างใจ ภายใต้งาน Bangkok Design Week ย่านเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบุคลากร สำนักงานเลขานุการได้รับรางวัลในงาน “โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Guangxi Vocational University of Agriculture

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรม Winter course2024: New Food Product Development

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2024 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 31

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 30 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒธรรมไทย ใน “งานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566”

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดโครงการ เลือกแนวทาง…วางอนาคต

โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular

คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54