เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต “หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ” (Beverage Technology and Management) รุ่นที่ 5

ชวนน้องๆมาคุยกันแบบ #เจาะลึกศึกTCAS65รอบที่2 พร้อมรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน #รู้ลึก 6 หลักสูตรที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเกษตร #รู้จริง เคล็ดไม่ลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทุกโควตารอบ 2

ชวนน้องๆมาคุยกันแบบ #เจาะลึกศึกTCAS65รอบที่2 พร้อมรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน #รู้ลึก 6 หลักสูตรที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเกษตร #รู้จริง เคล็ดไม่ลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทุกโควตารอบ 2

มาถึง #TCAS65 รอบ 2 แล้วนะครับ รอบนี้ พี่ AI มีโควต้าเพียบ ของทุกหลักสูตร พี่ AI ยินดีต้อนรับน้องๆ สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ

โครงการ “#พี่รู้…พี่เรียน (อก.) มา AI KASETSART OPEN HOUSE 65”

โครงการ “เปิดใจครู อก. บอกต่อ ครูแนะแนว”