คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ Western Philippines University ประเทศฟิลิปปินส์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 10 ปี

มอบหนังสือให้ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร นฤดมบุญหลง

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่4

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการ FoSTAT Food Innovation Product Concept 2020

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร กวาด 3 รางวัล โครงการประกวด Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited

ประกาศ: วันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมหารือด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชวนน้องๆมาคุยกันแบบ #เจาะลึกศึกTCAS65รอบที่2 พร้อมรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน #รู้ลึก 6 หลักสูตรที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเกษตร #รู้จริง เคล็ดไม่ลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทุกโควตารอบ 2

ชวนน้องๆมาคุยกันแบบ #เจาะลึกศึกTCAS65รอบที่2 พร้อมรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน #รู้ลึก 6 หลักสูตรที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเกษตร #รู้จริง เคล็ดไม่ลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทุกโควตารอบ 2

2 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาถึง #TCAS65 รอบ 2 แล้วนะครับ รอบนี้ พี่ AI มีโควต้าเพียบ ของทุกหลักสูตร พี่ AI ยินดีต้อนรับน้องๆ สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 คณะบริหารธุรกิจ