โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่4

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการ FoSTAT Food Innovation Product Concept 2020

R U READY? เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการที่สุดจาก #คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร กวาด 3 รางวัล โครงการประกวด Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited

ประกาศ: วันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมหารือด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชวนน้องๆมาคุยกันแบบ #เจาะลึกศึกTCAS65รอบที่2 พร้อมรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน #รู้ลึก 6 หลักสูตรที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเกษตร #รู้จริง เคล็ดไม่ลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทุกโควตารอบ 2

ชวนน้องๆมาคุยกันแบบ #เจาะลึกศึกTCAS65รอบที่2 พร้อมรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน #รู้ลึก 6 หลักสูตรที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเกษตร #รู้จริง เคล็ดไม่ลับเพื่อเตรียมตัวเข้าทุกโควตารอบ 2

2 กุมภาพันธ์ 2564 ครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาถึง #TCAS65 รอบ 2 แล้วนะครับ รอบนี้ พี่ AI มีโควต้าเพียบ ของทุกหลักสูตร พี่ AI ยินดีต้อนรับน้องๆ สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2564

การรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS 1

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัล “The Best of the Packaging Solutions Challenge” และรางวัล “Popular Vote” ในโครงการ SCGP Packaging Speak out จากบริษัท SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED.

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัล “The Best of the Packaging Solutions Challenge” และรางวัล “Popular Vote” ในโครงการ SCGP Packaging Speak out จากบริษัท SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED.

สุดเจ๋ง….เด็กพีดี (PD) นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กวาดรางวัล GRAND PRIZE และรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันประกวดผลิตนวัตกรรมในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2021