คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 67 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 29 คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2564

การรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS 1