คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนา เรื่อง ไม่ตกยุคกับนวัตกรรมสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชด้วยงานวิจัย

เปิดรับสมัครโครงการ AI the series 2022 camp

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมโครงการแยกขยะและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 3

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กับ โรงเรียนสตรีวิทยา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) และรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) และรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร ครอบคลุมด้านอาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร ครอบคลุมด้านอาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ออกบูธแนะแนว ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 56

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต

นิสิต และคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. คว้า 4 รางวัล ในงาน Food Innopolis Innovation Contest 2022

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นครประจำปีการศึกษา 2564

รางวัลของผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

เปิดตัว miniTCDC LINK ย่อย ณ ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร นฤดมบุญหลง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร ประกาศความสำเร็จงานวิจัย ชูธงพร้อม “ก้าวสู่ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว ก้าวสู่ CIRGULAR AGRO-INDUSTRY ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย FoodInnopolis@Kasetsart จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพของผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหารประจำปี 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการการศึกษาต่อ และแนะแนว ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Faculty of Agriculture , Hasanusdin University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร