ติดต่อเรา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-562-5000
แฟกซ์ 02-562-5001
อีเมลล์ agro@ku.ac.th
agroindustry.ku@gmail.com

สอบถาม / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

  สำนักงาน

  สำนักงานเลขานุการ

  อาคาร 5 ชั้น 5

  เว็บไซต์ https://fis.agro.ku.ac.th/office/
  โทร 02-562-5000
  แฟกซ์ 0-2562-5001
  หน่วยการเจ้าหน้าที่ 02-562-5000 Ext. 5122
  หน่วยการเงินและบัญชี 02-562-5000 Ext. 5103
  หน่วยพัสดุ 02-562-5000 Ext. 5105
  หน่วยทะเบียน 02-562-5000 Ext. 5132, 5138

  ประชาสัมพันธ์คณะ

  อาคาร 5 ชั้น 5

  โทร 02-562-5000 Ext. 5143

  หน่วยบริการเทคโนโลยี

  อาคาร 5 ชั้น 5

  โทร 02-562-5000 Ext. 5141

   

  DEPARTMENTS & PROGRAMS

  Department of Packaging
  and Material Technology

  อาคาร 5 ชั้น7

  โทร 02-562-5045
  แฟกซ์ 02 562-5045

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  อาคาร 5 ชั้น 6

  โทร 02-562-5074
  แฟกซ์ 02-562-5075

  Department of Agro-Industrial
  Technology

  อาคาร 5 ชั้น 4

  โทร 02-562-5091
  แฟกซ์ 02-562-5092

  โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

  อาคาร 5 ชั้น 5

  โทร 02-562-5000 Ext. 5140,5144
  แฟกซ์ 02-562-5092

  Department of Product
  Development

  อาคาร 1 ชั้น 3

  โทร 02 562-5004
  แฟกซ์ 02 562-5005

  ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

  อาคาร 3 ชั้น2

  โทร 02-562-5060
  แฟกซ์ 02-562-5075

  Department of Food Science
  and Technology

  อาคาร 5 ชั้น 6

  โทร 02-562-5020
  แฟกซ์ 02-562-5021