ติดต่อเรา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-562-5000
แฟกซ์ 02-562-5001
อีเมล agro@ku.ac.th
agroindustry.ku@gmail.com

สอบถาม / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

  สำนักงาน

  สำนักงานเลขานุการ

  อาคาร 5 ชั้น 5

  เว็บไซต์ https://fis.agro.ku.ac.th/office/
  โทร 02-562-5000
  แฟกซ์ 0-2562-5001
  หน่วยการเจ้าหน้าที่ 02-562-5000 Ext. 5122
  หน่วยการเงินและบัญชี 02-562-5000 Ext. 5103
  หน่วยพัสดุ 02-562-5000 Ext. 5105
  หน่วยทะเบียน 02-562-5000 Ext. 5132, 5138

  ประชาสัมพันธ์คณะ

  อาคาร 5 ชั้น 5

  โทร 02-562-5000 Ext. 5143

  หน่วยบริการเทคโนโลยี

  อาคาร 5 ชั้น 5

  โทร 02-562-5000 Ext. 5141

  https://academicservice.agro.ku.ac.th/


   

  ภาควิชา และหลักสูตร

  ภาควิชา
  เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

  อาคาร 3 ชั้น 6

  โทร 02-562-5045
  แฟกซ์ 02 562-5045

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  อาคาร 3 ชั้น 6

  โทร 02-562-5074
  แฟกซ์ 02-579-4096

  ภาควิชา
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

  อาคาร 5 ชั้น 4

  โทร 02-562-5091
  แฟกซ์ 02-562-5092

  โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

  อาคาร 5 ชั้น 5

  โทร 02-562-5000 Ext. 5140,5144
  แฟกซ์ 02-562-5092

  ภาควิชา
  พัฒนาผลิตภัณฑ์

  อาคาร 1 ชั้น 3

  โทร 02 562-5004
  แฟกซ์ 02 562-5005

  ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

  อาคาร 3 ชั้น 2

  โทร 02-562-5060
  แฟกซ์ 02-942-8663-4

  ภาควิชา
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  อาคาร 2 ชั้น 1

  โทร 02-562-5020
  แฟกซ์ 02-562-5021