บริษัท พีส แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจลให้กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรรับมอบแอลกอฮอล์เจล จาก คุณพิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีส แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ด้วยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแพ่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน การล้างมือด้วยผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยที่ดี จึงได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์ ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ขนาด 5 ลิตร จำนวน 180 แกลลอน และ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 210 แกลลอน คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *