26.4.2024 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024 ใน Theme: “Food for Crisis” รอบรองชนะเลิศ เขตกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยการจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นทีมงานหลักในการจัดงาน

ในรอบรองชนะเลิศนี้ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 11 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการตัดสิน มี ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ทีม ฝ้ายคำผำจ๋า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท ทีม Pawon โภชนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทีม Timtim Bean มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ทีม after midnight มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะเป็นทีมตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เพื่อเข้าแข่งขันกับตัวแทนทีมในภูมิภาคอื่นในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 มิถุนายน 2567  ซึ่งจัดร่วมกับงาน ProPak Asia 2024 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *