ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights”‘></a></div> <div class=

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights”

หน่วยวิจัยด้านประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) ภาควิชา …
เวิร์คชอบการเบลนด์ชาตามธาตุเจ้าเรือน Blend with Blind‘></a></div> <div class=

เวิร์คชอบการเบลนด์ชาตามธาตุเจ้าเรือน Blend with Blind

05นำโดย ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี จากหน่วยวิจัย ด้านประสาทสัมผัสและผู้บริโ …
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D’s TCAS Fair‘></a></div> <div class=

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D’s TCAS Fair

27-28.04ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมนิสิ …
KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024‘></a></div> <div class=

KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024

26.4คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเ …
Load More

ประกาศ

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับคณะ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา

Load More