ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่4‘></a></div> <div class=

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่4

#ยังเปิดรับสมัครอยู่นะ เหลือเวลาอีกไม่มาแล้ว ลงทะเบียนกันได้ที่ https:/ …
นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการ FoSTAT Food Innovation Product Concept 2020‘></a></div> <div class=

นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการ FoSTAT Food Innovation Product Concept 2020

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ทีมน้อนน้อน สมาชิกประกอบด้วย นางสาวจินต์จุ …
R U READY? เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการที่สุดจาก #คณะอุตสาหกรรมเกษตร‘></a></div> <div class=

R U READY? เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการที่สุดจาก #คณะอุตสาหกรรมเกษตร

R U? เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการที่สุดจาก #ค …
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565‘></a></div> <div class=

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคมคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด …
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร กวาด 3 รางวัล โครงการประกวด Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited‘></a></div> <div class=

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร กวาด 3 รางวัล โครงการประกวด Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาคว …
Load More

ประกาศ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิระดับปริญญา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน)

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน)

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

Load More