ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” For Future‘></a></div> <div class=

ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” For Future

UPDATE ความรู้ 4 Module แบบจุกๆวัน เต็ม กลยุทธ์การสร้างไอเดียเพื่อพัฒนาผลิตภั …
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.‘></a></div> <div class=

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญกา …
KU TCAS66 รอบที่1‘></a></div> <div class=

KU TCAS66 รอบที่1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS ปี 2566 จำนวนโครงการ สนใจส …

การรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS รอบที่ 1

วันนี้พี่ AI มีข่าวดีมาฝากกันครับ กับการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร TCASสา …
Load More

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Load More