ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
เปิดรับสมัครโครงการ AI the series 2022 camp‘></a></div> <div class=

เปิดรับสมัครโครงการ AI the series 2022 camp

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำปฏ …
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมโครงการแยกขยะและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 3‘></a></div> <div class=

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมโครงการแยกขยะและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณ …
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กับ โรงเรียนสตรีวิทยา‘></a></div> <div class=

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กับ โรงเรียนสตรีวิทยา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบ …
Load More

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) และรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร ครอบคลุมด้านอาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Load More