ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
มูลนิธิ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ บพข. ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม onsite (TK palace and convention แจ้งวัฒนะ) หรือ online ฟรี!!!!‘></a></div> <div class=

มูลนิธิ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ บพข. ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม onsite (TK palace and convention แจ้งวัฒนะ) หรือ online ฟรี!!!!

รับจำนวนจำกัด มูลนิธิ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ บพข. ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม …
Load More

ประกาศ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งวันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

Load More