ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
ต่อยอดความรู้ และงานวิจัย ระดับ ป.โท-เอก กับ 6 หลักสูตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์‘></a></div> <div class=

ต่อยอดความรู้ และงานวิจัย ระดับ ป.โท-เอก กับ 6 หลักสูตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ต่อยอดความรู้ และงานวิจัย ระดับ ป.โท-เอก กับหลักสูตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. …
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตร ครบรอบ 80 ปี‘></a></div> <div class=

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตร ครบรอบ 80 ปี

24.08ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวฟารีดา …
คณาจารย์จาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร‘></a></div> <div class=

คณาจารย์จาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

23.08รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองฝ่ายวิเทศสั …
Load More

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานบริการวิชาการ

ประกาศ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

Load More