ข่าวสาร

Latest News and Updates from AI KASETSART
โครงการ “#พี่รู้…พี่เรียน (อก.) มา AI KASETSART OPEN HOUSE 65”‘></a></div> <div class=

โครงการ “#พี่รู้…พี่เรียน (อก.) มา AI KASETSART OPEN HOUSE 65”

สำหรับนักเรียน 📌 วันอาทิตย์ที่ 21 พย 64 เวลา 16:00-17น “#พี่รู้พี่เรียน (อก. …
โครงการ “เปิดใจครู อก. บอกต่อ ครูแนะแนว”‘></a></div> <div class=

โครงการ “เปิดใจครู อก. บอกต่อ ครูแนะแนว”

📌 วันศุกร์ที่ 12 พย 64 เวลา 10:00-12น “เปิดใจครู อก. บอกต่อ ครูแนะแนว”(สำหรั …
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล‘></a></div> <div class=

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโ …
Kasetsart Faculty of Agro-Industry Annual Retirement 2021‘></a></div> <div class=

Kasetsart Faculty of Agro-Industry Annual Retirement 2021

Agro-Industry Dean, Assoc. Prof. Anuvat Jangchud joins the Executive Committee …
Load More

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติแต่งตั้งจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ประกาศ