เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Applied Science, Nanyang Polytechnic (NYP) จำนวน 15 คน ในโครงการ Temasek Foundation International Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program หรือ TFI-SCALE ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 12-25 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถในการเป็นผู้นำ นวัตกรรม ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก Temasek Foundation ประเทศสิงคโปร์

โดยกิจกรรมช่วงเช้านี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของนิสิต/นักศึกษาทั้งสถาบัน ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันอีกครั้ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 4 – 17 กันยายน 2565 เป็นการเดินทางของนิสิตคณะอุตสาหรรมเกษตร จำนวน 15 คนที่ NYP ประเทศสิงคโปร์ ช่วงที่ 2 เป็นการเดินทางของนักศึกษาจาก NYP มาทำกิจกรรมที่ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *