ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ณิศารัตน์ จั่นเพิ้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-5000 ต่อ 5111