ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

“#พี่รู้…พี่เรียน (อก.) มา AI KASETSART OPEN HOUSE 65”

“เปิดใจครู อก. บอกต่อ ครูแนะแนว”

AI RUN RUN RUN !!!

กิจกรรมที่น่าสนใจ