นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร

Dr. Rangrong Yoksan, นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร MORE DETAIL

Research Topics

Biopolymers And Bio-Based Materials, Bioplastics And Composites, Nanoparticles And NanocapsulesBio-Based/Synthetic Polymer Blends And NanocompositesNano-Enabled Food Packaging And Safety, Cellulose-Based Nanocomposite, Cellulose Nanocrystal
ดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรครายละเอียดเพิ่มเติม
Biodegradable Plastics For Packaging And Agriculture Uses, Bio-Composites From Agricultural Waste
ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์รายละเอียดเพิ่มเติม

Drive your business with facts and gain more power with information tools to enhance agri-food value chain. Our Business Innovation for Agro-Industry team is ready to provide a full spectrum of services for your strategic management, marketing research, customer relation management, production management and other types of business operations.

ติดต่อเรา

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน

EMAIL rangrong.y@ku.ac.th