งานวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

23.05.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดย มีการจัดงานถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง พิธีสงฆ์ ถวายภัตตราหารเพล และ ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ส่วนกลางคณะและภาควิชาฯ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 5 และ ห้อง 5522 อาคาร 5 ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *