คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 56

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 56 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *