คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

17.02.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ “AYS Guidance Exhibition แนะให้ไกล ไปให้แนว 2022” เพื่อเป็นแนะแนวการเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในวันดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลายเข้าร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *