คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566

19.12.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย โดย คณบดีกล่าวเปิดงาน และกล่าวขอบคุณบุคลากร ที่ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานเพื่อคณะฯ อย่างเต็มที่ และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

ภาพถ่ายงานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566  วันที่ 19 ธันวาคม 2566 : https://photos.app.goo.gl/hPq1zfvzmEkEGa5M8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *